Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Kristýna Kostihová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 105 450 Kč
Registrační číslo F3/17/2012
Číslo zakázky: IG309052

Projekty řešitele