Indikátory měření úspěšnosti kulturních organizací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Kristýna Kostihová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 165 530 Kč
Registrační číslo F3/32/2013
Číslo zakázky: IG309043

Projekty řešitele