Inovace předmětů magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management programu Ekonomika a management na FPH VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní