prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Projekty řešitele:

Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výuka předmětů ekonomické teorie na vysokých školách v ČR
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)