prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace předmětů magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management programu Ekonomika a management na FPH VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vzdělávání handicapovaných studentů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Integrace zdravotně handicapovaných studentů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Vzdělávání handicapovaných studentů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výuka předmětů ekonomické teorie na vysokých školách v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)