Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace

Věda a výzkum