Development and Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. září 2014 - 31. srpna 2015
Řešitel: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo financí
program: Fondy EHP a Norska
Celkový rozpočet: 521 530 CZK
Registrační číslo NF-CZ07-ICP-1-031-2014
Číslo zakázky: ÚP320034