Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2015
Celkový rozpočet: 370 000 CZK
Registrační číslo PK-5161
Číslo zakázky: RC303025