Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula (CRITHINKEDU)
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)