Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula (CRITHINKEDU)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. září 2016 - 31. srpna 2019
Řešitel: Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
Celkový rozpočet: 857 394 CZK
Registrační číslo 2016-1-PT01-KA203-022808
Číslo zakázky: ÚP303036

Projekty řešitele