Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR

Věda a výzkum