Ministerstvo financí - Fondy EHP a Norska

Teaching Generation of Snowflakes - New Methods and Challenges
2021 - 2022
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Výzva: EHP Institucionální spolupráce

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Student and staff mobility support / Podpora studentských a zaměstnaneckých mobilit
2020 - 2021
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita studentů a zaměstnanců - rozšíření možností studia v zahraničí o další tipy mobilit a zapojení různých skupin účastníků
2019 - 2020
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Rozvoj česko-islandské výzkumné spolupráce v oblasti politiky a péče o přírodní zdroje a obnovitelné zdroje energie
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

New Public Management Reforms and Accounting Practices in Municipalities of the Czech Republic and Norway
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Universities approaches in tackling the changing job markets for gradutes
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Czech-Icelandic
2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Development and Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes
2014 - 2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Preperatory initiatives for the creation of a Czech-Norwegian Network for Capacity Building in Intergrated Water Resources Management
2014
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)