Preperatory initiatives for the creation of a Czech-Norwegian Network for Capacity Building in Intergrated Water Resources Management

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 4. srpna 2014 - 15. prosince 2014
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo financí
program: Fondy EHP a Norska
Celkový rozpočet: 359 356 CZK
Registrační číslo PK-5313
Číslo zakázky: ÚP271024

Projekty řešitele