Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 353 520 Kč
Registrační číslo F2/26/2014
Číslo zakázky: IG271014

Projekty řešitele