Model ekologické politiky založený na principu vyjednávání při využití ekonomických

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 525
Číslo zakázky: IG509094

Projekty řešitele