21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 010 Kč
Registrační číslo F2/56/2019
Číslo zakázky: IG271029

Projekty řešitele