Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 497 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0806
Číslo zakázky: GA509016

Projekty řešitele