25th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations"

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 160 000 CZK
Registrační číslo F2/46/2023
Číslo zakázky: IG271013
Jde o tradiční každoroční mezinárodní konferenci, která vznikla v roce 1999 ve spolupráci Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE (prof. Ort), Katedry životního prostředí FNH VŠE (Prof. Šauer) a Ministerstva životního prostředí ČR (Dr. Hlaváček). Postupně se do přípravy odborné části konference zapojily Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha a další instituce. Prostor k prezentování a publikaci je tradičně dáván zejména PhD studentům a mladým vědecko-výzkumným pracovníkům. Opět předpokládáme publikaci rozšířených abstraktů ve sborníku s ISBN a podporou konference vybranými vědeckými časopisy.

Projekty řešitele