Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 328 520 Kč
Registrační číslo F2/5/2012
Číslo zakázky: IG271022

Projekty řešitele