INNOVATUR - Innovation of Educational Approach in Smart and Sustainable Tourism

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. srpna 2022 - 31. ledna 2024
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Fondy EHP
Celkový rozpočet: 57 200 EUR
Registrační číslo EHP-CZ-ICP-4-034
Číslo zakázky: ÚP271012
Projekt na podporu vzdělávání na oborech Cestovní ruch. Zpracovány budou zcela nové výukové materiály na téma "Ekonomika a politika smart a udržitelného cestovního ruchu".

Projekty řešitele