Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2017
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 569 600 Kč
Registrační číslo TD03000376
Číslo zakázky: GT271026

Projekty řešitele