22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo F2/39/2020
Číslo zakázky: IG204010
Projekt představuje přípravu a realizaci tradiční mezinárodní vědecké konference k problematice environmentální ekonomie, environmentální politiky a mezinárodních environmentálních vztahů. Prostor pro prezentace je dáván zejména (ale nejen) PhD studentům a mladým vědecko-výzkumným pracovníkům z celého světa.

Projekty řešitele