Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii infomace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2013 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 748 000 Kč
Registrační číslo 13-07036S
Číslo zakázky: GA271013

Projekty řešitele