Resource productivity, environmental tax reform and sustainable growth in Europe

Věda a výzkum

Doba řešení: 22. května 2006 - 22. května 2009
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Angloamerická nadace
Celkový rozpočet: 40 000 Kč
Registrační číslo
Číslo zakázky: GZ509056

Projekty řešitele