Angloamerická nadace (Anglo-AM. Nadace)

Resource productivity, environmental tax reform and sustainable growth in Europe
2006 - 2009
Angloamerická nadace (Anglo-AM. Nadace)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)