PAYT

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 5. rámcový program
Celkový rozpočet: 3 672 000 Kč
Registrační číslo EVK4-CT-2000-00021
Číslo zakázky: GZ509011

Projekty řešitele