Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2018 - 31. prosince 2020
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 280 000 Kč
Registrační číslo TL01000217
Číslo zakázky: GO271018

Projekty řešitele