Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění environmentálních inovací do praxe

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 432 380 Kč
Registrační číslo 36/2016
Číslo zakázky: IG271036

Projekty řešitele