Kapitálová struktura českých podniků v období ekonomické recese

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. Ing. Jaruše Krauseová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 320
Číslo zakázky: IG309094

Projekty řešitele