Organizational psychology and organizational design to support cross-LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and restrictions in processing of customer data

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Milomir Vojvodic, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 259 300 Kč
Registrační číslo F3/6/2018
Číslo zakázky: IG309018

Projekty řešitele