University leaders in SDG (UNILEAD)

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 420 000 CZK
Registrační číslo C10-2022
Číslo zakázky: RC901362
Cílem projektu bylo posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací
zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů
udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. Zdrojů pro změnu), a to
jak v rovině reflexe, tak i struktury.

Projekty řešitele