Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Projekty řešitele:

Management udržitelnosti korporací v České republice: Přehled a mezinárodní srovnání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)