Management udržitelnosti korporací v České republice: Přehled a mezinárodní srovnání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 237 410 Kč
Registrační číslo F3/34/2017
Číslo zakázky: IG310017

Projekty řešitele