Výzvy manažerů při zakládání a následném řízení základních škol v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Michal Konvalinka
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 157 830 Kč
Registrační číslo F3/98/2017
Číslo zakázky: IG310047

Projekty řešitele