Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Ondřej Nowak, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 497 030 Kč
Registrační číslo F3/24/2012
Číslo zakázky: IG309062

Projekty řešitele