Ing. Ondřej Nowak, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)