Ing. Ondřej Nowak, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)