Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizaci

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: Technologická agentura České republiky (TAČR)
Registrační číslo TL02000467
Číslo zakázky: GT309019

Projekty řešitele