Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizaci

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 971 255 Kč
Registrační číslo TL02000467
Číslo zakázky: GT309019

Projekty řešitele