Zmocňování v nehierarchických organizacích. Kvalitativní studie.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Mgr. Ivana Lukeš Rybanská, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 280 000 Kč
Registrační číslo F3/62/2018
Číslo zakázky: IG310028

Projekty řešitele