Řízení a financování neziskových organizací se zaměřením na organizace v kreativních průmyslech

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Eva Römerová Homindová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 167 210 Kč
Registrační číslo F3/34/2010
Číslo zakázky: IG309040

Projekty řešitele