Eva Römerová Homindová

Projekty řešitele:

Řízení a financování neziskových organizací se zaměřením na organizace v kreativních průmyslech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)