Eva Römerová Homindová

Projekty řešitele:

Řízení a financování neziskových organizací se zaměřením na organizace v kreativních průmyslech
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)