Adaptační procesy firem na podnikání v EU

Doba řešení: 1. září 2004 - 30. září 2005
Řešitel: prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 14/04
Číslo zakázky: IG309024