Adaptační procesy firem na podnikání v EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 30. září 2005
Řešitel: prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 150 000 Kč
Registrační číslo 14/04
Číslo zakázky: IG309024