prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.

Projekty řešitele:

Adaptační procesy firem na podnikání v EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (včetně etických aspektů měnícího se podnikatelského prostředí a vývoje vybraných segmentů trhu práce v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)