Adaptační procesy firem na podnikání v EU (včetně etických aspektů měnícího se podnikatelského prostředí a vývoje vybraných segmentů trhu práce v ČR

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo S1/03
Číslo zakázky: IG309043a

Projekty řešitele