Adaptační procesy firem na podnikání v EU (včetně etických aspektů měnícího se podnikatelského prostředí a vývoje vybraných segmentů trhu práce v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 347 000 Kč
Registrační číslo S1/03
Číslo zakázky: IG309043a

Projekty řešitele