Hodnocení systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku postavených na principu trojí zodpovědnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Irena Descubes
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 119 390 Kč
Registrační číslo 20/2011x
Číslo zakázky: IG307031x

Projekty řešitele