Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 564 760 Kč
Registrační číslo F3/31/2012
Číslo zakázky: IG310072

Projekty řešitele