i4.0

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 505 000 Kč
Registrační číslo 62/2016
Číslo zakázky: IG310026