Modelování a vizualizace podnikových procesů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 218 160 Kč
Registrační číslo 24/2011
Číslo zakázky: IG310041

Projekty řešitele