Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky

Věda a výzkum