prof. Ing. Jan Truneček, CSc.

Projekty řešitele:

Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními zanlostmi organizací v České republice
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Cebusnet
1998 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 4. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Transformační řízení českých podniků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)