prof. Ing. Jan Truneček, CSc.

Projekty řešitele:

Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními zanlostmi organizací v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Cebusnet
CEBUSNET
1998 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Transformační řízení českých podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)