Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Jan Truneček, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 586 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1579
Číslo zakázky: GA310012x