Designing for consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT (EGIT)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Lic. Christian Hitz, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 259 300 Kč
Registrační číslo F3/36/2018
Číslo zakázky: IG309048

Projekty řešitele